Drie-eenheid van Velp

Op 21 september 2017 hebben een aantal partijen de handen ineengeslagen voor behoud en renovatie van de Drie-eenheid in Velp. De provincie Noord-Brabant, de toenmalige gemeente Grave, (nu gemeente Land van Cuijk) bouwbedrijf Roelofs & Haase en de orde van Kapucijnen werken samen aan de herbestemming van deze drie beeldbepalende, religieuze gebouwen in Velp.

De drie-eenheid bestaat uit het Emmausklooster, het Vincentius kerkje en het Redemptoristinnenklooster St Alphonsus. Deze complexen zijn aangewezen als rijksmonument. De 3 partijen zijn bezig een gezamenlijk ontwikkelplan op te stellen die een duurzaam gedragen basis biedt voor de herontwikkeling van de drie-eenheid. Via deze rubriek houden wij u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.