Komst van een ‘San Lorenzo-gemeenschap’ in het Emmausklooster Velp

Kapucijnenbroeder Christophorus Goedereis heeft in samenwerking met andere broeders en lokale initiatieven een concept gepresenteerd voor een nieuw begin van een San Lorenzo-gemeenschap in het Emmausklooster in Velp bij Grave. Het concept (inclusief een financieel plan) is door het Provinciebestuur goedgekeurd. In de komende maanden vindt de voorbereiding van de nieuwe communiteit plaats. Via het Generaal Bestuur in Rome worden broeders uit verschillende landen gezocht. Vóór 4 oktober 2023 zal duidelijk zijn met hoeveel broeders  de nieuwe San Lorenzo-communiteit begin 2024 van start kan gaan. Uiteraard zullen de broeders uit het buitenland zich ook taalkundig en cultureel moeten voorbereiden op hun inzet. Momenteel wonen er twee broeders in Velp: Christophorus Goedereis en Heribert Leibold. Broeder Macair Wegman en broeder Henk Brands, die in de buurt wonen, werken ook mee met, en maken deel uit van het project, ook al wonen ze niet in het Emmausklooster. Een Indiase broeder is al bezig zich de Nederlands taal eigen te maken in zijn thuisland en kan mogelijk nog in de loop van dit jaar aansluiten bij dit project.
Broeder Christophorus Goedereis is benoemd tot delegaat (overste) van het Nederlandstalige taalgebied binnen de nieuwe Vlaams-Nederlands-Duitse kapucijnenprovincie. Deze ‘delegaat’  zelf is de coördinator van dit project in het Emmausklooster.

Sinds juli 2022 woont en werkt de Duitse kapucijn broeder Christophorus Goedereis in het Emmausklooster in Velp. Hij bracht daar een sabbatical door, maar is ook op een missie vanuit Rome om een nieuwe start voor de kapucijnen in Nederland te onderzoeken en voor te bereiden. Al sinds enige tijd kan hij zich een dergelijk nieuw begin heel goed voorstellen in het Emmausklooster. Inmiddels heeft het provinciaal-bestuur van de kapucijnen in Duitsland en het generaal-bestuur van de kapucijnen in Rome de volgende besluiten genomen:

  1. Broeder Christophorus Goedereis zal na afloop van zijn sabbatical op 1 januari 2023 lid worden van de communiteit kapucijnenklooster Tilburg. Van daaruit zal hij verder wonen en werken in het Emmausklooster in Velp.
    Tot Pasen 2023 zal broeder Christophorus namens de Provinciaal verduidelijken of, en onder welke voorwaarden een internationale gemeenschap van kapucijnen in het Emmausklooster in  Velp gevestigd zou kunnen worden. Dit vereist een inhoudelijk, ruimtelijk en financieel concept uit te werken en een concreet aanbod van de eigenaar van het Emmausklooster te ontvangen.
    In de hoop dit project te kunnen realiseren, zouden na Pasen 2023 via het generaal-bestuur van de kapucijnen in Rome nog vier andere broeders worden gezocht voor dit nieuwe project voor het opzetten van een nieuwe gemeenschap. Mocht dit alles lukken, dan zouden vanaf eind 2023/begin 2024 in het Emmausklooster weer zes kapucijnen kunnen wonen en werken.
  2. Broeder Heribert Leibold bereidt de opdracht in het project ‘Een nieuw begin van de kapucijnen in Nederland’. Vanaf februari/maart 2023 zal hij verhuizen en zijn taalvaardigheid verdiepen in het klooster in Tilburg. Hij zal ook aanwezig en betrokken zijn bij het project Emmausklooster in Velp.