Nieuw leven drie-eenheid

Velp, 21 september 2017 – Verschillende partijen slaan de handen ineen voor behoud en renovatie van de drie-eenheid in Velp. De provincie Noord-Brabant, gemeente Grave, bouwbedrijf Roelofs & Haase en de orde van Kapucijnen werken samen aan de herbestemming van de drie beeldbepalende, religieuze gebouwen in Velp, gemeente Grave. Daarmee wordt de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Velp verhoogd en wordt met de herbestemming van erfgoed het verhaal van Religieus Brabant verder geschreven.
De drie-eenheid Velp is een iconisch ensemble van drie erfgoedcomplexen, gelegen in de gemeente Grave, een ‘must’ in de termen van het erfgoedkader van de provincie. De drie-eenheid bestaat uit het Emmausklooster van de Kapucijnen, het Vincentiuskerkje en het kasteelklooster Bronckhorst. Alle drie de complexen zijn aangewezen als rijksmonument.

Kans
De drie-eenheid verhaalt van eeuwen religieuze geschiedenis: het Vincentiuskerkje als middeleeuwse dorpskerk, het refugieklooster Emmaus uit de zeventiende en achttiende eeuw en het voormalig redemptoristinnenklooster (kasteelklooster Bronckhorst) uit de negentiende en twintigste eeuw, de periode van het Rijke Roomse Leven. Met het vertrek van de Kapucijnen verliest deze plek zijn religieuze functie. Nu ligt er een kans om op zoek te gaan naar nieuwe functies voor de twee kloosters en het kerkje als geheel, als drie-eenheid. Deze zoektocht zijn de drie eigenaren (Gemeente Grave, bouwbedrijf Roelofs & Haase en de orde van de Kapucijnen) samen met de provincie aangegaan. Gezamenlijk is er een ontwikkelplan opgesteld dat een duurzaam gedragen basis biedt voor de herontwikkeling van de drie-eenheid.

Schakel
Gedeputeerde Henri Swinkels: “Deze drie-eenheid is een belangrijke schakel in het verhaal van religieus Brabant. De verbindings- en verbeeldingskracht van erfgoed is de basis voor ons erfgoedbeleid. Hier zijn prachtige verhalen aan verbonden uit drie belangrijke perioden in de geschiedenis. Het behoud van de drie-eenheid is daarom voor Brabant van belang.”
De provincie investeert daarom maximaal 1,5 miljoen euro voor de duurzame instandhouding, het beheer en het onderhoud van de beide kloosters van de drie-eenheid Velp.

Scharnierpunt
Burgemeester Roolvink: “We staan op een scharnierpunt. De gemeente Grave dient zorgvuldig om te gaan met dit cadeau van de geschiedenis. Niets doen is geen optie.” De gemeente investeert daarom maximaal 1 miljoen euro, waarvan 150.000 euro in het kerkje en het overige bedrag in de openbare ruimte rond de drie-eenheid.
Nico Haase: “Met regelmaat verbouwt en herbestemt Roelofs en Haase monumentale gebouwen. Het geven van een, zo nodig nieuwe, functie is essentieel voor het behoud van monumenten. Ook binnen de drie-eenheid zorgen wij graag voor de restauratie en herbestemming. Samen met de vernieuwing van de openbare ruimte wordt gezorgd voor een nieuwe toekomst voor de monumenten.”
Bouwbedrijf Roelofs & Haase vraagt geen compensatie voor de waardevermindering van het klooster sinds de aankoop enige jaren geleden. Daarnaast investeert het bedrijf de komende jaren enkele miljoenen in het ontwikkelen, restauratie, beheer en onderhoud van de beide kloosters.

Schutspatroon
De Kapucijnen ondersteunen de ontwikkeling met een financiële bijdrage door het klooster in te brengen zonder kosten. Bovendien leveren zij een bijdrage van 200.000 aan de kosten voor behoud en restauratie.
Custos Piet-Hein van der Veer: “Zoals iedereen weet, is de Drie-eenheid de schutspatroon van de Nederlandse kapucijnen. Dit oude religieuze begrip krijgt nu een seculiere, Brabantse invulling. De oorspronkelijke bezieling en de kracht ervan gaan mee met de nieuwe drie-eenheid, nu zonder hoofdletter.”